Recycling Venray

Met genoegen brengen wij u op de hoogte dat Maessen Recycling BV begin 2018 de afvalverwerking overdraagt aan M. Biemans Group. Het betreft de afvalrecycling activiteiten die plaatsvinden op Metaalweg 7 in Venray.
Maessen Recycling BV blijft haar activiteiten op Metaalweg 5 in Venray voortzetten.

Maessen Recycling BV staat altijd garant voor kwaliteit en service.
Wij garanderen dat dit ook geldt voor de service en dienstverlening door M.Biemans Group. Vanuit het oogpunt van vooruitstrevendheid, continuļteit en aandacht voor de klant hebben beide bedrijven elkaar gevonden in de overdracht van deze activiteiten. Dit houdt in dat M. Biemans Group begin 2018 de afval-recycling faciliteit aan de Metaalweg 7 in Venray verder zal gaan exploiteren. De activiteiten blijven bestaan uit het innemen, bewerken, verwerken en overslaan van diverse afvalstromen afkomstig van bedrijven, particulieren en gemeenten. U kunt hierbij denken aan afvalstromen zoals: bedrijfsafval, hout, bouw en sloopafval, groenafval, steenwol e.d. maar ook huishoudelijke afvalstoffen zoals GFT en restafval.

Maessen Recycling BV blijft haar overige activiteiten, zoals inname van puin en asfalt, de handel in zand, grond en grind, de grondbank exploitatie en de uitgifte van recycling granulaten, voortzetten aan de Metaalweg 5 in Venray.

De overdracht van de activiteiten zal in de eerste maand(en) van 2018 zichtbaar worden. Wij blijven de service en dienstverlening leveren zoals u gewend bent en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.
We hopen uiteraard dat wij ook in de toekomst op u mogen blijven rekenen! Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.


 

Vragen? Bel ons!

088 - 0873 700