M. Biemans Recycling

Biemans Recycling BV heeft zich gespecialiseerd op het gebied van recycling. Wij nemen enerzijds afval- en reststoffen in en bewerken deze zodanig, dat hergebruik in de vorm secundaire grond- of brandstoffen mogelijk is. Anderzijds detacheren wij personeel (kennis en expertise) bij derden met een recycling faciliteit en verhuren wij ondersteunend materieel.

Innovatief

De inname van afval- en reststoffen geschiedt op onze locaties in Deurne en in Venray. Het gaat hier o.a. om bedrijfsafval, papier en karton, bouw- en sloopafval, puin, hout diversen, groenafval, asbest en steenwol. Tot onze klanten behoren bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Inname of inzameling van afval- en reststoffen kunnen wij voor u verzorgen met (volume)containers en of andere middelen.

De ruime ervaring in deze branche en zeer kundige medewerkers stellen ons in staat een meest kostenefficiënte en innovatieve aanpak voor uw (afval)probleem te presenteren. Hierin laten wij ons ondersteunen door onze eigen transportvloot.

Kennis en expertise

Door onze branchekennis faciliteren wij diverse recycling locaties van derden.  Dit middels het ter beschikking stellen van materieel maar tevens door het detacheren van medewerkers met een gedegen kennis en expertise van de recycling van GFT- en restafval.

Duurzaamheid

Met het bewerken van ingenomen afval maken wij gebruik van de nieuwste technologieën, zodat we de meest optimale vorm van recycling bereiken. Daarbij gaat het om maximale terugwinning van zowel grond- ofwel brandstoffen. Een zo gering mogelijke belasting van het milieu staat hierbij voorop! Immers bij ons staat ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ hoog in het vaandel.

Contact

Meer weten over de activiteiten van M. Biemans Recycling BV? Neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers of stuur een mail naar info@biemansdeurne.nl Wij denken met u mee!

Mest Solutions

Marktontwikkelingen zoals het Europees afschaffen van het melkquotum, het instellen van de mestverwerkingsplicht en de exportmogelijkheden van bewerkte mest vragen om innovatief, oplossingsgericht en toekomstgericht denken. Het hygiëniseren van mest is volgens Mest Solutions BV hiervan een goed voorbeeld.

Hygiënisatie

Door hygiënisatie van meststromen ontstaat een hoogwaardig en waardevol product voor bemesting in de akkerbouw. De mest wordt minimaal één uur lang opgewarmd tot ten minste 70 oC . Daarmee worden salmonella- en enterobacteriën afgedood tot onder de niveaus die zijn weergegeven in de veterinaire richtlijn 92/118/EEG.

Mest Solutions BV bewijst hiermee een flexibele en betrouwbare partner te zijn voor haar vele contacten in de landbouw-, pluimvee- en transportsector.

Vloeibare en droge mest kunnen zonder problemen met de eigen tankopleggers en/of de walking floors opleggers, welke uitgerust zijn met AGR/GPS apparatuur, vervoerd worden.

Contact

Meer weten over de activiteiten van Mest Solutions BV? Neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers of stuur een mail naar info@biemansdeurne.nl

Wij denken met u mee!

 
Werken bij M.Biemans

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij de M.Biemans Group?

Bekijk vacatures

© 2024
Created by